วิธีการกำจัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป๑. นำตะแกรงมากรองเศษขยะออก แล้วผ่านไปสู่ถังกลม เพื่อให้ตกตะกอนแล้วนำตะกอนที่ได้ไปเผา
๒. ให้แบคทีเรียย่อยอินทรียสาร ซึ่งช่วยให้ย่อยดีและเร็วขึ้น โดยการพ่นฟองอากาศเข้าไป
๓. นำน้ำเสียไปตกตะกอนที่ถังกลมอีกครั้ง
๔. เติมสารเคมี เช่น โซดาไฟ เพื่อให้ฟอสเฟตรวมตัวและตกตะกอน เติมเบสเพื่อลดสภาพกรด และใช้คาร์บอนดูดกลิ่น
๕. น้ำจะผ่านลงตามช่องที่มีตะแกรงเป็นชั้นๆ ทำให้แอมโมเนียออกไปในรูปของก๊าซได้ โดยอาศัยพัดลมเป่าทางปล่องควัน
๖. เผาตะกอนจะได้ CO2 นำไปเติมในน้ำช่วยลดความเป็นด่าง
๗. กรองอนุภาคต่างๆ โดนผ่านหม้อกรองที่ใช้ หิน กรวด ทราย
๘. เติมคลอรีนลงไป เพื่อฆ่าแบคทีเรียที่ตกค้าง จะได้น้ำที่สามารถดื่มได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น